W dniu 01.02.2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie (trzecie piętro) przy ul. 3 Maja 51, o godzinie 15.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
4. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Z projektem uchwały na Walne Zabranie Członków można zapoznać się w Biurze LGD.