W dniu 29.12.2014 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie (trzecie piętro) przy ul. 3 Maja 43, o godzinie 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad,stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.P
3. odjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie działania i Planie finansowym na 2014 r.
5. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.