W dniu 8 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej, którego celem było przeprowadzenie rozmów z kandydatami na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych.

W wyniku przeprowadzonych rozmów - w dniu 16 czerwca br. - Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” podjął decyzję w formie uchwały w sprawie zatrudnienia Specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych.
Na stanowisku tym została zatrudniona Pani Klaudia Najdecka