Ogłoszenia

Uwaga! Zmiana siedziby Biura LGD „Ziemia Brzozowska”

Od dnia 1 listopada br. zapraszamy do nowej siedziby

Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
przy ul. Armii Krajowej 2 w Brzozowie.
(budynek obok, wejście jak do sklepu Alta, II piętro, na końcu korytarza).

Biuro LGD „Ziemia Brzozowska” NIECZYNNE
w dniu 26.09.2016

W dniu 26 września 2016 r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” będzie nieczynne z powodu udziału pracowników Biura LGD w szkoleniu pt. „Przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro LGD „Ziemia Brzozowska” NIECZYNNE
w dniach 15–16.09.2016

W dniach 15-16 września 2016 r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” będzie nieczynne z powodu udziału pracowników Biura LGD w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 8 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej, którego celem było przeprowadzenie rozmów z kandydatami na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych.

W wyniku przeprowadzonych rozmów - w dniu 16 czerwca br. - Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” podjął decyzję w formie uchwały w sprawie zatrudnienia Specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych.
Na stanowisku tym została zatrudniona Pani Klaudia Najdecka

Nabór na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych – wyniki oceny formalnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych, sporządzona w dniu 03.06.2016 r. w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej oraz wstępnej selekcji ofert złożonych w ramach naboru:

1. Klaudia Najdecka