II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z 
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z
Generator wniosku

Uwaga! Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.Do czasu wyłączenia aplikacji istnieje możliwość skopiowania Państwa danych wprowadzonych do generatorów. Jednocześnie informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

 

3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf) 
Biznesplan (.docx)
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) 
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. 

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) 

 

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z 
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z 

 

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - zaktualizowana na dzień 31.05.2017 r.
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu