II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Wersja 5z (obowiązuje od 28 lipca 2022 r.)
• Formularz wniosku - wersja edytowalna (.xlsx, 195 kB)
• Formularz wniosku - wersja nieedytowalna- wersja nieedytowalna (.pdf, 732 kB)
Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 508 kB)
• Biznesplan - wersja edytowalna (.docx, 128 kB)
• Biznesplan - wersja nieedytowalna (.pdf, 476 kB)
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx, 27,4 kB)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) (.pdf, 703 kB)
Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy (.pdf, 199 kB)


UMOWA
Wersja 6z (obowiązuje od 4 lipca 2022 r.)
Projekt umowy (.docx, 108 kB)
Załącznik nr 1 do umowy (.docx, 128 kB)
Załącznik nr 2 do umowy (.xls, 28,5 kB)
Załącznik nr 3 do umowy (.xlsx, 120 kB)
Załącznik nr 4 do umowy (.docx, 32,3 kB)
Załącznik nr 5 do umowy (.docx, 32,4 kB)
Załącznik nr 6 do umowy (.docx, 29,1 kB)


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Wersja 5z (obowiązuje od 4 lipca 2022 r.)
Formularz wniosku o płatność (.xlsx, 123 kB)
Formularz wniosku o płatność (.pdf, 346 kB)
Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.xlsx, 41,6 kB)
Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 676 kB)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx, 29 kB)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.pdf, 150 kB)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu


 

INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI
Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji - dot. wersji 1, 2z, 3z, 4z umowy o przyznanie pomocy
Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji - dot. wersji 5z, 6z umowy o przyznanie pomocy
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY NASTĘPCY PRAWNEMU BENEFICJENTA
Wersja 1
Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu
Załącznik nr 2 - wykaz działek
Załącznik nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 4 - oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 - oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej