I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Wersja 5z (obowiązuje od 28 lipca 2022 r.)
• Formularz wniosku - wersja edytowalna (.xlsx, 343 kB)
• Formularz wniosku - wersja nieedytowalna (.pdf, 0,99 MB)
Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 793 kB)
• Biznesplan - wersja edytowalna (.docx, 131 kB)
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx, 28,5 kB)
• Biznesplan inkubator - wersja edytowalna (.docx, 123 kB)
• Biznesplan inkubator - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx, 29,9 kB)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf, 715 kB)
Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy (.pdf, 213 kB)

 

UMOWA

Wersja 9z (obowiązuje od 4 lipca 2022 r.)
Projekt umowy (.docx, 126 kB)
Załącznik nr 1 do umowy (.xlsx, 18,6 kB)
Załącznik nr 2 do umowy (.xls, 53 kB)
Załącznik nr 3 do umowy (.docx, 37,8 kB)
Załącznik nr 3a do umowy (.docx, 34,8 kB)
Załącznik nr 5 do umowy (.xlsx, 120 kB)
Załącznik nr 6 do umowy (.docx, 32 kB)
Załącznik nr 7 do umowy (.docx, 32,5 kB)
Załącznik nr 8 do umowy (.docx, 33,2 kB)
Załącznik nr 9 do umowy (.docx, 32,6 kB)
Załącznik nr 10 do umowy (.docx, 29,4 kB)

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wersja 5z (obowiązuje od 4 lipca 2022 r.)
Formularz wniosku o płatność - wersja poprawiona (.xlsx,163 kB)
Formularz wniosku o płatność - wersja poprawiona (.pdf, 478 kB)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx, 73,4 kB)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf, 198 kB)
Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 985 kB)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx, 28,5 kB)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.pdf, 158 kB)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 

INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO (wersja zaktualizowana na dzień 06.06.2018 r.)
Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji - dot. wersji 4z, 5z, 6z, 7z umowy o przyznanie pomocy
Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji - dot. wersji 8z, 9z umowy o przyznanie pomocy
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY NASTĘPCY PRAWNEMU

Wersja 2
Projekt umowy
Załącznik nr 2 - wykaz działek
Załącznik nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 4 - oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 - oświadczenie beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 - oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załacznik nr 7 - Deklaracja współmałżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa


Wersja 1
Projekt umowy
Załącznik nr 2 - wykaz działek
Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych