OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW:

- Ogłoszenie nr 1/2017 w zakresie ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- Ogłoszenie nr 2/2017 w zakresie ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- Ogłoszenie nr 3/2017 w zakresie ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

- Ogłoszenie nr 4/2017 w zakresie ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I/LUB REKREACYJNEJ I/LUB KULTURALNEJ