ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PDF Drukuj Email

W dniu 21.02.2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (trzecie piętro), o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2016 i udzielenia Zarządowi absolutorium.

6. Sprawozdanie z działalności Rady.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.

11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Z projektami zmian w Regulaminie Rady oraz zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji  można zapoznać się w Biurze LGD.

 
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PDF Drukuj Email

W dniu 20.12.2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie (trzecie piętro) przy ul. 3 Maja 51, o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie działania i Planie finansowym na 2016 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

5. Wolne wnioski i zamknięcie obrad. 

Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dotyczą uzupełnień wynikających z zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.Z projektem uchwał można zapoznać się w Biurze LGD.

 

 
Informacje dla wnioskodawców - przedsiębiorczość PDF Drukuj Email
Informacje dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy planują rozwój istniejącej działalności

W pierwszym kwartale 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” przeprowadzi nabory wniosków, które adresowane będą do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy planują rozwój istniejącej działalności.

I. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Beneficjentem może być osoba fizyczna, która:

- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (powiat brzozowski, w tym miasto Brzozów),

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

i nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Więcej…
 
SPOTKANIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE PDF Drukuj Email

PIKNIK WAKACYJNY W HACZOWIE

 
DLA WNIOSKODAWCÓW – GENERATORY WNIOSKÓW PDF Drukuj Email

W zakładce WNIOSKI I INSTRUKCJE zamieszczone zostały Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

DOKUMENTY MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ NA STRONIE ARiMR

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/powiat-brzozow/ftp/lgd_jomla/templates/foreststream/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 44

 

 

Leader    PROW-2014-2020-logo-kolor

      Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 


Joomla 1.5 themes, business website host.

Obszar działania

Gmina Domaradz

Gmina Dydnia

Gmina Haczów

Gmina Jasienica Rosielna

Gmina Nozdrzec

Joomla extensions by Siteground Hosting